ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Савет родитеља

САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА, ЗАДАТАКА И ОДЛУКА САВЕТА РОДИТЕЉА У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ...

Програм рада Савета родитеља

Савет родитеља ће се бавити следећим питањима:

 • Припрема за текућу школску годину.
 • Предлагање мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика
 • Помоћ родитеља у физичком обезбеђењу ученика и школског простора
 • Разматрање и праћење усова за рад школе, услова за одрастање и учење
 • Упознавање родитеља са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
 • Упознавање родитеља са Приручником о Дигиталном насиљу
 • Школски календар
 • Учествовање у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника
 • Разматрање предлога програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада извштаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада
 • Припрема за прославу Дана Св.Саве.
 • Успех и дисциплина на крају сваког класификационог периода.
 • Давање сагласности на програм и организовање екскурзија и наставе у природи као и разматрање извештаја о њиховом остваривању
 • Предлагање Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља
 • Предлагање предатавника родитеља у орган управљања

Помоћ родитеља у организовању завршних свечаности четвртог и осмог разреда

Бројач посета

305662

Календар

јул 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031