ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Директор

САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА, ЗАДАТАКА И ОДЛУКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ....

Извештај о раду директора за школску 2019-2020.

План рада директора

Август
 • Решавање организационих. кадровских и материјалних проблема везаних за почетак школске године
 • Упознавање запослених у школи са упутством за формирање одељења и финансирање запослених
 • Учешће у изради годишњег програма рада Школе
Септембар
 • Верификација распореда часова редовне, допунске и додатне наставе, праћење примене и евентуално кориговање истог
 • Учешће на седницама Школског одбора и Савета родитеља
 • Педагошко усмеравање наставника и стручних сарадника у раду са ученицима
Октобар
 • Учешће у обележавању Дана школе
 • Учешће у раду стручних органа Школе
 • Организовање огледних часова
 • Увид у допринос наставника на успех ученика, развијање такмичарског духа, награђивање ученика
 • Унапређење сарадње са родитељима
 • Анализа резултата учења и владања ученика на крају првог тромесечја.
Новембар
 • Анализа додатне наставе.
 • Посета часовима
Децембар
 • Увид и анализа у остваривање програма стручног усавршавања наставника
 • Анализа материјално-финансијског пословања
 • Учешће у раду одељењских већа и стручних актива, Савета родитеља и Школског одбора
 • Организовање инвентарисања имовине у школи
 • Припреме за обележавање Нове године, празника као и прославу школске славе Светог Саве
Јануар
 • Увид у реализацију послова и задатака свих запослених
 • Организација прославе Св.Саве
Фебруар
 • Извештај о раду у првом полугодишту
 • Консултовање са одељењским старешинама о садржају и начину вођења родитељских састанака
 • Припремање за посете часовима допунске и додатне наставе
 • Анализа рационалности пословања Школе (завршни рачун)
Март
 • Организовање стручне расправе о залагању наставника и успеху ученика
 • Анализа опремљености школе
Април
 • Анализа резултата рада на крају трећег тромесечја
 • Праћење активности на професионалној орјентацији ученика
 • Контрола реализације фонда часова
 • Подстицање и праћење такмичења ученика на свим нивоима
 • Анализа рада одељењских заједница и ученичких организација
 • Учешће у раду стручних актива
 • Осврт на оцењивање, посебно оних који завршавају основну школу
Јун
 • Вредновање укупних резултата рада наставне године
Напомена: Послови које ће директор континуирано обављати у току школске године:
1. Праћење реализације Школског програма
2. Васпитни рад са ученицима
3. Надзор и праћење остваривања свих активности предвиђених годишњим програмом рада школе.

Бројач посета

305652

Календар

јул 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031