ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОСНОВНА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“

Мила Манића Албанте бр. 5

11509 Скела - Обреновац

Број: 68

Датум: 12.02.2021. године

На основу одредбе члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“,  бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Одлуке о обустави поступка бр. 43 од 01.02.2021. године, Основнa школa „Никола Тесла“ из Скеле објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

о обустави поступка

1. Назив наручиоца: Основна школа „„Никола Тесла“.

2. Адреса: Мила Манића Албанте 5, 11509 Скела - Обреновац.

3. Интернет страница наручиоца: www.osnteslaskela.edu.rs.

4. Врста наручиоца: Просвета.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Врста предмета јавне набавке: Набавка услуга - превоз ученика, за потребе Основнe школe „Никола Тесла“ из Скеле.

7. Ознака и назив из Општег речника набавки: 60130000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене.

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 3.909.091,00 динара.

9. Број примљених понуда и податке о понуђачима: До истека рока за подношење понуда примљене су 2 (две) понуде:

  •  LUI TRAVEL d.o.o, Стевана Филиповића 1155а, Београд;
  • Саобраћајно предузеће ЛАСТА А.Д, Аутопут Београд-Ниш 4,11050 Београд.

10. Разлог за обуставу поступка: Све пристигле понуде су неприхватљиве.

11. Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке ће бити покренут поново у фебруару/марту 2021. године.

Бројач посета

299840

Календар

мај 2024
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031