ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Рекреативна настава

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И ЦИЉЕВИ ПРЕДСТАВЉЕНИ КРОЗ АКТИВНОСТИ РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ....

НАСТАВА У ПРИРОДИ
    Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.За укупан развој личности ученика настава у природи има вишеструки значај здравствени, педагошки и социјални. Уз повећани обим физичке активности, у здравој животној средини, овај облик образовно-васпитног рада доприноси очувању и унапређивањ укупног здравља ученика. Образовна-васпитна вредност наставе у природи је у томе што се непосредним опажањем природне и друштвене средине и потпуним доживљајем стварности, коју треба проучавати, омогућује утврђивање и проширивање постојећих и стицање потпунијих, дубљих и трајнијих знања. Директан контакт и интеракција са природним окружењем доприноси бољем уочавању законитости које важе у природи и схватању значаја њене заштите и очувања. Боравак ученика у природи доприноси и њиховој социјализацији јер се кроз целодневне заједничке активности међусобно боље упознају, сарађују и зближавају. Подстиче се, такође, њихова одговорност и самосталност у обављању личне хигијене и бриге о себи. 
Циљеви наставе у природи су:
  • очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог-стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
  • стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена;
  • проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;
  • развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;
  • социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
  • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у
   природи су:
  • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
  • задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
  • очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
  • развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
  • подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
  • развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
  • упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
  • упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
  • упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
  • упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
  • разијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
  • оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
  • развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
  • подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи;
  • формирање навика редовне и правилне исхране;
  • навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
  • разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
  • подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности.
  •  Ако буде могућности ученици ће ићи на опоравак у неко од одмаралишта Центра дешјих летовалишта у организацији Градске општине Обреновац.

Бројач посета

301672

Календар

јун 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930