ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Школски одбор

САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА, ЗАДАТАКА И ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ....

3.17. Програм рада Школског одбора

Време

Програмски садржаји

Носиоци посла

Септембар

 • Доношење одлуке о усвајању извештаја о остварености Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину

 • Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду директора школе за школску 2019/20. годину

 • Доношење одлуке о усвајању извештаја о реализацији Акционог плана и извештаја о реализацији Плана самовредновања рада школе у школској 2019/20. години

 • Доношење одлуке о усвајању извештаја о релаизацији Плана стручног усаваршавања запослених у школској 2019/20. години

 • Доношење одлуке о усвајању Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину

 • Доношење одлуке о усвајању Акционог плана школе за школску 2020/21. годину

 • Доношење одлуке о усвајању Плана самовредновања рада за школску 2020/21. годину

 • Доношење одлуке о усвајању Плана стручног усавршавања запослених за школсу 2020/21 годину.

 • Доношење Анекса Школског програма - једносменски рад

 • Осигурање ученика

 • Упознавање са допунама Правилника о протоколу поступања уставнове у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

 • Текућа питања

Директор

Педагог 

Секретар

Новембар

 • Усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају претходног периода у школској 2020/21. години (бројчана анализа)

 • Доношење одлуке о попису и избор комисије за попис ситног ивентара, основних средсатава и хартија од вредности за 2020/21. годину

 • Текућа питања

Директор школе

Педагог

Јануар

 • Усвајање извештаја пописне комисије

 • Доношење Финансијског плана школе за 20201. годину,  у складу са законом

 • Доношење Плана набавки за школску 2021 годину

 • Доношење одлуке  о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. год.

 • Текућа питања

Директор школе

Шеф рачуноводства

Фебруар

 • Усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика у првом полугодишту школске 2020/21. године

 • Усвајање извештаја о остваривању Годишењег плана рада школе у првом полугодишту школске 2020/21. године

 • Усвајање извештаја о раду директора школе у првом полугодишту школске 2020/21. године

 • Усвајање извештаја о финансијском пословању и усвајање Завршног рачуна

 • Текућа питања

Директор школе

Шеф рачуноводства

Април

 • Усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика у претходном периоду школске 2020/21. године (бројчана анализа)

 • Избор уџбеника за школску 2021/22. годину

 • Текућа питања

Директор 

Мај/јун

 • Усвајање извештаја о успеху и дисиплини ученика на крају  наставне 2020/21. године

 • Разматрање понуда за прославу Мале матуре (другарске вечери) за ученике 8. разреда

 • Усвајање предлога изборних предмета за школску 2021/22. годину

 • Текућа питања

Директор

Август

 • Усвајање извештаја о успеху ученика након разредних и поправних испита

 • Анализа завршног испита и уписа у средњу школу 

 • Упис у први разред

 • Сагледавање потреба кадрова за наредну школску годину/стање технолошких вишкова

 • Текућа питања

Директор 

Педагог школе

Бројач посета

301676

Календар

јун 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930